Afdrukken

Personenvervoer, ladingzekering

Gepubliceerd op . Sectie Persberichten federale overheid

Medeaansprakelijkheid van de organisator van transport met autocar

De opdrachtgever of organisator van bezoldigd vervoer van personen met autocars is medeverantwoordelijk voor dit vervoer. Hij moet ook voldoen aan enkele nieuwe verplichtingen. Dit werd bepaald door een wetswijziging die sinds 29 mei 2009 van kracht is.

Meer informatie over de nieuwe wetgeving (FOD Mobiliteit)

Europese richtlijnen voor beste praktijken voor het zekeren van lading voor transport

De nieuwe regels voor het zekeren van lading voor de voertuigen van groep C treden in werking vanaf 10 september 2009. Een lading die overeenstemt met de Europese richtlijnen wordt beschouwd te voldoen aan de eisen van artikel 45bis.4 van de Wegcode.

Meer informatie over de Europese beste praktijken (pdf, 8,9Mb)

Terug naar overzicht