Afdrukken

Akkoord met de beroepsfederaties van transporteurs in het goederen- en personenvervoer

Gepubliceerd op . Sectie Persberichten federale overheid

Op 22 oktober 2008 werd er tussen de Staatssecretaris voor Mobiliteit, dhr. Etienne Schouppe en de beroepsfederaties van transporteurs in het goederen- en personenvervoer over de weg een overeenkomst afgesloten met betrekking tot diverse maatregelen die op korte termijn zullen genomen worden om de concurrentiepositie van de transportondernemingen te verstrekken en hun functioneren te vergemakkelijken.

Om dit akkoord uit te voeren wordt voor een groot deel van de maatregelen een beroep gedaan op de diensten van het directoraat-generaal Vervoer te Land. Hieronder vindt u een lijst met deze onderwerpen:

  • een evaluatie en bijsturing van de boetecatalogus vervoer;
  • het invoeren van een beperkte tolerantie op de rij- en rusttijden bij het einde van de dagprestatie;
  • een scherper toezicht op het onrechtmatig gebruik van landbouwvoertuigen bij werven (niet vergund vervoer voor rekening van derden) waarvoor klachten met duidelijke informatie kunnen verstuurd worden naar controle@mobilit.fgov.be;
  • het organiseren van gerichte controles op basis van een classificatie van bedrijven volgens hun risicoprofiel;
  • de invoering van beperkingen op het gebied van cabotage op het Belgisch grondgebied;
  • een wetsontwerp met betrekking tot de invoering van de medeaansprakelijkheid van de opdrachtgever in het personenvervoer heeft reeds het advies van de gewesten gekregen en zal eerlang voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd;
  • de afschaffing van de jaarlijkse retributie van € 66 per autocar.

Terug naar overzicht