Afdrukken

Uitzonderlijk vervoer

Gepubliceerd op . Sectie Persberichten Vlaamse overheid

Op voorstel van minister Kathleen Van Brempt

De Vlaamse Regering stemt in met een koninklijk besluit dat het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen regelt op het gebied van verkeersveiligheid en politionele aangelegenheden, en het aanvragen en afleveren van vergunningen. Het KB voorziet een retributie ten laste van de aanvrager voor de afhandeling van een aanvraag.

Terug naar overzicht