Afdrukken

Ladingzekering, overwegen, drugstest, ...

Gepubliceerd op . Sectie Persberichten Vlaamse overheid

Op voorstel van minister Kathleen Van Brempt

  • De Vlaamse Regering stemt niet in met het wetsvoorstel tot wijziging van het Koninklijk Besluit tot aanwijzing van de verkeersovertredingen per graad. Het wetsvoorstel wil van het niet naleven van de regels over het laden en vastmaken van vracht een overtreding van de 3de graad maken in plaats van een overtreding van de 2de graad zoals nu het geval is. De Vlaamse Regering stemt niet in met dit wetsvoorstel omdat het geen rekening houdt met tekstwijzigingen in het verkeersreglement over de ladingzekering en daarom verwarrend werkt. Ook wordt de chauffeur als enige verantwoordelijke aangeduid, terwijl ook de opdrachtgever en diegene die de lading heeft gezekerd aansprakelijk moeten kunnen worden gesteld.
  • De Vlaamse Regering stemt niet in met het wetsvoorstel over het veiliger maken van overwegen door het plaatsen van twee volledige of vier gedeeltelijke slagbomen omdat de nodige toelichting bij het voorstel ontbreekt, het plaatsen van verkeerstekens aan overwegen een gewestbevoegdheid is en het wetsvoorstel een Koninklijk Besluit wijzigt, wat leidt tot een vermenging van rechtsregels van wettelijk en reglementair niveau in één tekst.
  • De Vlaamse Regering stemt in met het wetsvoorstel dat een eenvoudige drugstest in het verkeer wil invoeren mits verdere informatie wordt toegevoegd over de normen en waarden waaraan de speekseltest zou moeten voldoen en de federale regering aangeeft op welke wijze zij plant het wetsvoorstel uit te voeren.
  • De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van Koninklijk Besluit over het algemeen reglement op de technische eisen waaraan bromfietsen, motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen. Dit ontwerp van Koninklijk Besluit maakt het mogelijk dat brom- en motorfietsen van lokale en federale politie en van de Administratie der Douane en Accijnzen kunnen uitgerust worden met speciale lichten, reflectoren en een geluidshoorn.
  • De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van Koninklijk Besluit over het algemeen reglement op de technische eisen waaraan motorvoertuigen, hun aanhangwagens, hun onderdelen en veiligheidstoebehoren moeten voldoen. Het ontwerp van KB zorgt voor de invoering van de Europese richtlijn die het beschermingsniveau van motorvoertuigen wil verhogen door de aangebrachte beschermingsinrichtingen tegen klemrijden aan de achterzijde van de voertuigen bestand te maken tegen grotere krachten en rekening te houden met voertuigen met luchtvering.
  • De Vlaamse Regering kent 200.000 euro subsidie toe aan het Levenslijn Kinderfonds voor een sensibiliseringsproject rond verkeersveilligheid bij kinderen van het derde tot het zesde leerjaar lager onderwijs.

Terug naar overzicht