Afdrukken

Kilometerheffing, provinciewegen, typegoedkeuring land- en bosbouwtrekkers

Gepubliceerd op . Sectie Persberichten Vlaamse overheid

Op voorstel van minister-president Kris Peeters, viceminister-president Ingrid Lieten, viceminister-president Geert Bourgeois, minister Hilde Crevits, minister Joke Schauvliege en minister Philippe Muyters

Het Vlaamse Regeerakkoord voorziet in het hoofdstuk 'mobiliteit' het invoeren van een kilometerheffing voor het vrachtvervoer over de weg, de inning van de verkeersbelastingen in eigen beheer en een vergroening van de autofiscaliteit op basis van de milieuprestaties van de wagen. Op 23 juli 2010 besliste de Vlaamse Regering daarom over de procedure en het bestek voor de aanduiding van een consultant die het Bestuurlijk Coördinatieplatform zou begeleiden bij de aanduiding van een service-provider voor de invoering van de kilometerheffing. Nu is er een politiek akkoord tussen de drie gewesten om de verkeersbelastingen te hervormen en tot samenwerkingsakkoorden te komen. Hierdoor is het niet langer nodig om de consultancyopdracht te gunnen. De Vlaamse Regering ziet daarom af van de gunning en zet de procedure stop.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering beslist 11 wegvakken van provinciewegen van de provincie Antwerpen in te delen bij de gemeentewegen.

Op voorstel van minister Hilde Crevits

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van wijziging van het koninklijk besluit met de typegoedkeuring van landbouw- en bosbouwtrekkers. De wijziging beoogt de opname van de Europese richtlijnen in de Belgische wetgeving. Het gaat daarbij om een aantal aanpassingen, verduidelijkingen, specificaties en verbeteringen rond de typegoedkeuring van landbouw- en bosbouwtrekkers.

Terug naar overzicht