Afdrukken

Wetsvoorstellen wegverkeer

Gepubliceerd op . Sectie Persberichten Vlaamse overheid

Op voorstel van minister Hilde Crevits 

De Vlaamse Regering stemt in met het ontwerp van koninklijk wijzigingsbesluit over de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, en van landbouw- en bosbouwtrekkers op wielen. Het gaat om de omzetting van twee Europese richtlijnen, die de emissiegrenswaarden verstrengen van de uitlaatemissies van motoren, bestemd voor het aandrijven van landbouw- of bosbouwtrekkers.

De Vlaamse Regering stemt in met drie wetsvoorstellen rond het wegverkeer. Het gaat ten eerste om een wijziging van de wet over de politie, bedoeld om een sanctiemogelijkheid in te voeren voor bestuurders die nalaten hun rijbewijs tijdig in te leveren na een veroordeling waarbij het recht op sturen vervalt. Hierbij raadt de Vlaamse Regering een aanvulling bij de strafmaat en de mogelijkheden van de politie aan. Een tweede en derde wetsvoorstel handelen over het invoeren van een recidiveregeling voor het rijden bij verval van het recht tot sturen, en het verplichten van de houder van de nummerplaat om bij het vaststellen van een verkeersovertreding de bestuurder bekend te maken. Daarnaast stemt de Vlaamse Regering niet in met het wetsvoorstel om de definities te wijzigen van bepaalde verkeersborden die het parkeren toelaten of regelen, omdat het wetsvoorstel uitgaat van de signalisatie met zonale geldigheid terwijl het geciteerde probleem zich daar niet stelt.

Terug naar overzicht