Maximaal 1 jaar vervangend rijverbod

Gepubliceerd op . Sectie Recente wijzigingen

Wetswijziging van 15 juli 2013 aan de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer

Een geldboete na een verkeersovertreding kan vervangen worden door een verval van het recht tot sturen voor een periode van acht dagen tot een maand. De wetgever heeft de maximumtermijn van het verbod opgetrokken naar een jaar. Deze wijziging geldt vanaf 10 februari 2014.

Bron : BS 31/01/2014 en Kamerdocument 53-1777/1

Enkele wijzigingen bij het begin van 2014

Gepubliceerd op . Sectie Recente wijzigingen

Sedert half december 2013 werden de boetetarieven aangepast bij KB van 19 juli 2013 (BS 6/12/2013). De bedragen op wegcode.be werden geactualiseerd.

Vanaf begin januari 2014 gelden voor de autokeuring aangepaste tarieven (ministeriële omzendbrief van 20 december 2013 - BS 30/12/2014).
De tarievenlijst kan ook geraadpleegd worden op de GOCA-webstek.

Vanaf maandag 3 februari gelden aangepaste regels voor het rijbewijs B (zie KB van 4 december 2013 – BS 13/12/2013). De KB’s van 23 maart 1998 en van 10 juli 2006 zijn aangepast.
De wijzigingen worden ook aangegeven op de GOCA-webstek.
De belangrijkste aanpassingen zijn:

  • Verplicht 12 uur theorieonderricht na 2 niet geslaagde theorie-examens voor de B-categorie (met uitzonderingen).
  • Nieuwe voorwaarden voor de begeleiders en de passagiers, zowel tijdens de stage als tijdens het praktijkexamen.
  • De begeleider(s) moet(en) op het voorlopig rijbewijs voor 36 maanden worden vermeld.
  • Je kunt slechts éénmaal van scholingsmethode veranderen tijdens de geldigheid van je voorlopig rijbewijs. 
  • Verplicht 6 uur praktijkonderricht na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs.
  • Na het verstrijken van de geldigheid kan een nieuw voorlopig rijbewijs pas bekomen worden na 3 jaar.
  • Het praktijkexamen kan enkel nog worden afgelegd tijdens de geldigheidsperiode van het theorie-examen (3 jaar).

Verder wijzen we u graag op de downloadmogelijkheden die onder de knop “downloads” geboden worden. Nieuw is de volledige actuele tekst van de wegcode die in pdf- en xps-formaat aangeboden wordt.