Weblinks

Officiële instanties

Toon #
Titel
Mobiliteit Antwerpen

De nieuwste informatie over mobiliteit in Antwerpen voor alle verkeersdeelnemers.

FOD Justitie
OCW - Opzoekingscentrum Wegenbouw

Geïllustreerd reglement voor de wegbeheerder. Stel je je vragen bij de plaatsing van bepaalde verkeerstekens ? Dan is dit uitgebreid en becommentarieerd naslagdocument zeker iets voor u.

Raad van State
Rijbewijs op school

Dankzij Rijbewijs op School kunnen leerlingen uit het laatste jaar secundair onderwijs + leerlingen die geboren zijn in 1993 maar niet in het laatste jaar zitten op school lessen theorie volgen en het theorie examen rijbewijs B afleggen vanaf de leeftijd van 17 jaar. Dat betekent dat elk schooljaar meer dan 40.000 leerlingen de kans krijgen hun voorlopig rijbewijs te halen op de schoolbanken en tegelijk professionele vorming krijgen, met aandacht voor milieu en duurzame mobiliteit.

Senaat

Bekijk de stand van zaken in wetsdossiers en wetsvoorstellen.

Steunpunt Mobiliteit & Openbare Werken, spoor Verkeersveiligheid.

Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek over verkeersveiligheid in opdracht van de Vlaamse Overheid.

Slimme Mobiele Scholen

Slimme Mobiele Scholen biedt secundaire scholen inhoudelijke en financiële ondersteuning om verkeers- en mobiliteitseducatie in alle graden op de agenda te zetten.

Terug naar school

Tips voor jongeren, ouders en bestuurders.

Trafiroutes

Waalse verkeersinformatie krant

Vlaams Verkeerscentrum

Aktuele verkeersinformatie, filedetectiekaart, wegenwerken, ...

Wegenwerken

Het Coördinatiepunt Wegenwerken (CPW) is opgericht door de Vlaamse overheid om alle wegenwerken in Vlaanderen te coördineren. Hiervoor is de website ‘www.wegenwerken.be’ een belangrijk instrument. Momenteel geeft deze website een overzicht van de geplande werken op de Vlaamse gewestwegen. Vanaf 2008 zal dit coördinatie- instrument voor gewestwegen verder uitgebreid worden naar alle wegenwerken in Vlaanderen.

VSGB

De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB) is een vzw die ten dienste staat van de Brusselse lokale overheden en door die overheden werd opgericht. Zij geeft advies, verspreidt informatie en verleent bijstand om de belangen van de Brusselse gemeenten en OCMW's te behartigen.