COL 10/2006. Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - Wegverkeer - uniforme tarifering minnelijke schikkingen.
[28.05.2008]