20 DECEMBER 1985. - Verordening EEG Nr. 3821/85 van de Raad, betreffende het controleapparaat in het wegvervoer.
[B.S. 31.12.1985]

Bijlage I. Constructie-, beproevings-, installatie- en controlevoorschriften

Download PDF (453 Kb)