Koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer

B.S. 09.11.2005

U kunt dit reglement ook downloaden voor gebruik offline.
Artikel 1 (inleiding)
Artikel 2 (overtredingen 2e graad)
Artikel 3 (overtredingen 3e graad)
Artikel 4 (overtredingen 4e graad)
Artikel 5-8 (slotbepalingen)