Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

De regels voor elektrische fietsen verduidelijkt

op .

Gemotoriseerde voortbewegingstoestellen omvatten voortaan ook de eenwielers.

Het gemotoriseerd rijwiel wordt geïntroduceerd als een rijwiel met trapondersteuning tot maximum 25 km/u maar met een hoger vermogen, namelijk tot 1 kW. Met een dergelijk rijwiel kunnen grotere lasten vervoerd worden zonder dat er daarom sneller gereden wordt.
De definitie van de bromfietsen A en B wordt enigszins aangepast.
Er wordt ook een nieuwe bromfietscategorie toegevoegd, nl de speed pedelec. De speed pedelec werkt met trapondersteuning waarbij het vermogen niet groter is dan 4 kW en waarmee maximaal 45 km/u ondersteund wordt.
Bestuurders en passagiers van speed pedelecs dragen een fietshelm of een bromfietshelm.

Aan de definitielijst wordt de “spitsstrook” toegevoegd.
Het gebruik van spitsstroken wordt geregeld door verkeerslichten.
Spitsstroken worden gemarkeerd met een aparte onderbroken streep met kortere tussenafstanden en langere trekken dan de rijstrookmarkering.

De (op)nieuw gedefinieerde bromfietsbegrippen worden ook in het rijbewijsKB ingevoegd.
Om een speed pedelec te besturen moet de bestuurder beschikken over een bromfietsrijbewijs AM.

De nieuwe regels gelden vanaf 1 oktober 2016.
Zij operationaliseren een deel van de Verordening 168/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013, betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op twee- of driewielige voertuigen en vierwielers (Publicatieblad L van de EU – 02/03/2013)

Bron:

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.