Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Dronken fietsers hoeven hun rijbewijs niet meer in te leveren

op .

Artikel 35 van de Wegverkeerswet bepaalt dat een dronken of gedrogeerde bestuurder bestraft wordt met een boete èn met een verval van het recht tot sturen.
Vermits fietsers eveneens bestuurders zijn, geldt deze bepaling – die eerder op maat van de automobilisten geformuleerd is – ook voor hen.

Artikel 38, §3 geeft de rechter de mogelijkheid om het herstel van het recht tot sturen te koppelen aan een of meer voorwaarden die verband houden met de rijvaardigheid van de betrokkene.

Deze formulering komt erop neer dat de rechter verplicht is om de overtreder zijn rijbewijs te laten inleveren bij de griffie van de rechtbank, ook als het om een fietser of bromfietser A gaat, terwijl deze verkeersdeelnemers geen rijbewijs nodig hebben.

Vanaf 1 oktober 2017 is de rechter niet meer verplicht om het rijbewijs te laten inleveren wanneer de overtreding – i.v.m.  drank- of drugsmisbruik, maar ook in het algemeen - begaan werd met een voertuig waarvoor geen rijbewijs vereist is.

Bron :
Kamer van Volksvertegenwoordigers – 54 0440/001 en 54 0440/005
Belgisch Staatsblad 21/09/2017 : Wet van 18 juli 2017 tot wijziging van de Wegverkeerswet van 16 maart 1968

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.