Let op: de inhoud van de berichten weerspiegelt de situatie zoals ze op het ogenblik van publicatie van toepassing was. Het is dus mogelijk dat sommige berichten ondertussen verouderd zijn.

Vervoer van gevaarlijke goederen door tunnels

op .

ADRVanaf 1 januari 2010 vonden een aantal wijzigingen plaats in de wegcode over doorgangsbeperkingen van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren door tunnels.

Wegtunnels worden volgens Europese regels ingedeeld in categorieën die bepalen welke gevaarlijke stoffen door een tunnel mogen.

De vijf tunnelcategorieën volgens het ADR 1.9.5.2.2 (B.S. 11-02-2009) zijn :

  • Categorie A : geen enkele beperking op het vervoer van gevaarlijke goederen;
  • Categorie B : beperking van het vervoer van de gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing kunnen veroorzaken;
  • Categorie C : beperking van het vervoer van de gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing of het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen kunnen veroorzaken;
  • Categorie D : beperking van het vervoer van de gevaarlijke goederen die een zeer grote ontploffing, een grote ontploffing, het vrijkomen van een belangrijke hoeveelheid giftige stoffen of een grote brand kunnen veroorzaken;
  • Categorie E : beperking van het vervoer van alle gevaarlijke goederen behalve de UN-nummers UN 2919, 3291, 3331, 3359 en 3373.

De verbodsbepalingen en alternatieve reiswegen moeten voor de tunnels aangegeven worden met behulp van verkeerstekens op een plaats waar de keuze voor een alternatieve reisweg nog mogelijk is.
Wanneer de toegang tot tunnels aan beperkingen onderhevig is, of wanneer er alternatieve reiswegen voorgeschreven zijn, dan moeten de verkeerstekens aangevuld worden met de letters B, C, D of E naargelang van de categorie waartoe de tunnel wordt gerekend.

Dit heeft tot gevolg dat artikelen 65.2, 68.3 en 69.3 gewijzigd dienden te worden.

Het bord C24a wordt voorzien van nieuwe onderborden (art. 65.2, laatste lid) die de toegang verbieden voor bestuurders van voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren. Deze onderborden vermelden de letters B, C, D of E en duiden aan dat het verbod geldt voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren en waarvoor de toegang tot wegtunnels van categorie B, C, D of E verboden is (art. 68.3, legende bord C24a).

ADR

 

In artikel 69.3 wordt een nieuw verkeersbord D4 geïntroduceerd dat dient om een alternatieve reisweg aan te duiden die door de voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren, moet worden gevolgd. Indien dit verkeersbord aanvullend de letters B, C, D of E vermeldt, dan geldt de verplichting om de alternatieve reisweg te volgen voor alle voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren en waarvoor de toegang tot wegtunnels behorend tot de categorie B, C, D of E verboden is.

D4

« D4. Verplichting voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren om de door de pijl aangeduide richting te volgen.De plaatsgesteldheid bepaalt de stand van de pijl.Een onderbord met vermelding van de letter B, C, D of E duidt erop dat de verplichting geldt voor voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren en waarvoor de toegang tot wegtunnels van respectievelijk categorie B, C, D of E verboden is, zoals deze categorieën voorzien zijn in artikel 1.9.5.2 van bijlage A van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR.), ondertekend te Genève op 30 september 1957 ».

Gelijklopend met bovenstaande wijzigingen wordt ook het M.B. van 11-10-1976 (plaatsingsvoorwaarden verkeerstekens) aangepast, meer bepaald het  artikel 9.4, het nieuwe  artikel 10.2/1 en de nieuwe bijlage 9. 

Zie ook : Ministeriële omzendbrief van 11 januari 2010 betreffende de plaatsing van de verkeersborden die betrekking hebben op verkeersbeperkingen voor vervoer van gevaarlijke goederen (A.D.R.)

Wettelijke basis:

Nieuwe tunnelindeling Vlaams Gewest

Tunnel Provincie Weg Oorspronkelijke cat Nieuwe cat
Kennedytunnel Antw R1 C24B D
Waaslandtunnel Antw N49 C24A E
Bevrijdingstunnel Antw A12 / A
Craeybeckxtunnel Antw E19 / A
Jan de Vos tunnel Antw A12 / A
Liefkenshoektunnel Antw R2 / A
Tijsmanstunnel Antw R2 / A
Valaartunnel Antw A12 / A
Rupeltunnel Antw A12 / A
Bolivartunnel Antw A12a / A
         
Zelzate O-VL N49 C24B C
Beverentunnel O-VL R2 / A
         
De Bond, Leuven VL-BR R23 / E
Vierarmen VL-BR R0 / E
Leonard VL-BR R0 / A
         
't Zand, Brugge W-VL R30 C24A E
De Bolle, Oostende W-VL R31 / A
Wevelgem W-VL A17 / A

(Info van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer)

{module 327}

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.