Downloads

Hier kunt u de meest recente versie van enkele veelgebruikte reglementen downloaden.

Ontdekte u foutjes of heeft u andere suggesties? Opmerkingen zijn welkom via het contactformulier.

Contents[Hide]

Wegverkeerswet

(Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer)

Versie in voege vanaf 2 september 2019

Verkeersreglement

(Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg)

Versie in voege vanaf 1 juli 2019

Overtredingen per graad

(Koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer)

Versie in voege vanaf 12 oktober 2019

Onmiddellijke inningen

(Koninklijk besluit van 19 april 2014 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van overtredingen inzake het wegverkeer)

Versie in voege vanaf 20 mei 2018

Reglement voor de wegbeheerder

(Ministerieel besluit van 11 oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens)

Een geïllustreerd reglement met de afmetingen en de plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens is - na registratie - te vinden op de website van het OCW.

Rijbewijs

(Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs)

Versie in voege vanaf 8 september 2019

Rijbewijs B

(Koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B)

Versie in voege vanaf 1 februari 2019

Vakbekwaamheid

(Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

Versie in voege vanaf 1 juli 2018

Erkenning rijscholen

(Koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen)

Versie in voege vanaf 1 juli 2018

Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen

(Wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen)

Versie in voege vanaf 1 juni 2019