Administratieve toeslagen voor misdrijven

op . Gepost in Recente wijzigingen

Vanaf 23 augustus 2021 treden onder meer artikel 15 en 16 van de Programmawet van 21 juni 2021 in voege.

Hiermee worden artikel 65 en 65/1 in de wegverkeerswet van 16 maart 1968 bijgewerkt.

Er wordt vanaf nu een toeslag geheven op alle boetes die via het Crossborder-platform geïnd worden.

Het doel van deze administratieve toeslagen is niet de overtreder te straffen maar hem te laten opdraaien voor de werkingskosten van de instanties die met de inning van de boetes belast zijn.

Meer toelichting hierover is te vinden in het Kamerdocument 55/1974/001.
Het pdf-document van de wegverkeerswet is bijgewerkt ter beschikking om te downloaden.

Wijzigingen van de overtredingen per graad

op . Gepost in Recente wijzigingen

Per 1 juli 2021 geeft de niet-inachtneming van verkeersbord C23 aanleiding tot een overtreding van de 3e graad. Voorheen was dit een overtreding van de 1e graad.

Deze wijziging volgt de logica van de eerdere graadverhoding van de niet-inachtneming van het verkeersbord C21 op 24 september 2016.

C21   C23

Per 1 augustus 2021 geeft het oprijden van overwegen wanneer het verkeer belemmerd is aanleiding tot een overtreding van de 2e graad. Voorheen was dit een overtreding van de 1e graad.

De bijgewerkte tekst van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer is beschikbaar online en als pdf onder Downloads.

Verkeersreglement bijgewerkt op 1 augustus 2021

op . Gepost in Recente wijzigingen

Op 1 augustus 2021 treden enkele bijwerkingen aan het Verkeersreglement in voege:

  • De geldigheid van het F111-verkeersbord, dat de "fietsstraat" aanduidt, wordt beperkt tot het volgende kruispunt;
  • De wijze waarop het begin en het einde van een "zonale fietsstraat" bebord wordt, wordt verduidelijkt;
  • Het wordt mogelijk om fiets- en voetgangerslichten te combineren bij tweekleurige verkeerslichten.

Het aanpassingsbesluit wordt toegelicht in een verslag aan de koning.

De bijgewerkte tekst is beschikbaar online en als pdf onder Downloads.

Verkeersbord C23 negeren wordt derdegraadsovertreding

op . Gepost in Recente wijzigingen

Vanaf 1 juli 2021 is de nietinachtneming van verkeersbord C23 is een overtreding van de derde graad. Voorheen was dit een overtreding van de eerste graad.

Deze wijziging wordt ingevoerd door de 'Wet van 2 april 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, wat de nietinachtneming van verkeersbord C23 betreft'.

Het online reglement en de PDF werden vandaag aangepast.

Het verbodsbord C23 betekent:
Verboden toegang voor bestuurders van voertuigen bestemd of gebruikt voor het vervoer van zaken.
Een opschrift op een onderbord beperkt het verbod tot de bestuurders van voertuigen waarvan de massa in beladen toestand hoger is dan de aangeduide massa.

Bijgewerkte verkeersgedragsregels voor bestuurders van prioritaire voertuigen

op . Gepost in Recente wijzigingen

Vanaf 1 oktober 2020 geldt de wet van 16 juli 2020 tot wijziging, voor wat betreft het verkeer van prioritaire voertuigen, van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

Deze wijzigingen strekken ertoe om in geval van nood de prioritaire voertuigen in staat te stellen een interventie sneller uit te voeren.

In artikel 3 vervangen de veldwachters de ambtenaren en de provinciale wegopzichters.

Artikel 37.4 wordt gewijzigd om prioritaire voertuigen met een speciaal geluidstoestel voortaan toe te laten om met gematigde snelheid direct door het rode licht te rijden zonder te hoeven stoppen.

Er wordt een artikel 37.5 toegevoegd dat bepaalt dat bestuurders van een prioritair voertuig zijn vrijgesteld van de bepalingen van de Wegcode wanneer ze een dringende opdracht uitvoeren. Deze vrijstelling heeft betrekking op de prioritaire voertuigen van bevoegde personen, de voertuigen voor dringende medische interventies (112), de brandweervoertuigen, de voertuigen van de civiele bescherming, de voertuigen van de veiligheidsdienst van de spoorwegen, de voertuigen voor hulpverlening van Infrabel, en de voertuigen voor hulpverlening bij een ernstig incident veroorzaakt door water, gas, elektriciteit of radioactieve stoffen.

Deze bestuurders blijven echter onderworpen aan de artikelen 4, 8.4, 16.4, 20, 24, eerste lid, 3°, 35, 36, 37, 44.1, leden 4 en 5, en 59.1 van de Wegcode.

Voor alle bijkomende informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 oktober 2020.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.