College van Procureurs-generaal

 • COL 05/2015
  Machtiging van politieagenten en politieambtenaren voor de onmiddellijke inning van een geldsom.
 • COL 15/2013
  Niet-verzekering – Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds – Opsporing – Melding – Politiediensten.
 • COL 04/2013
  Bevel tot betalen – Titel V, Hoofdstuk II/1 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968.
 • COL 03/2012
  Voorrecht van rechtsmacht.
 • COL 19/2010
  Gemeenschappelijke omzendbrief van de minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig toezichts-, vaststellings-, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden – Sturen onder invloed van drugs.
 • COL 11/2007
  Het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende de inbreuken op de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluiten, gepleegd door bestuurders die sinds minder dan twee jaar houder zijn van een rijbewijs B – "Beginnende bestuurders".
 • COL 04/2007
  Wegverkeer bij het leger.
 • COL 16/2006
  Vaststellings- en vervolgingsbeleid inzake verkeersmisdrijven gepleegd door bestuurders van prioritaire voertuigen en voertuigen in opdracht.
 • COL 11/2006
  Strafrechtelijk beleid inzake de opsporing van snelheidsovertredingen en de richting te geven aan de vervolging ervan – snelheid.
 • COL 10/2006
  Uniforme tarifering van geldsommen waarvan de betaling de strafvordering doet vervallen - Wegverkeer - uniforme tarifering minnelijke schikkingen.
 • COL 09/2006
  Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig strafrechtelijk beleid inzake de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.
 • COL 08/2006
  Gemeenschappelijke omzendbrief van de Minister van Justitie en het College van Procureurs-generaal houdende een eenvormig vaststellings- opsporings en vervolgingsbeleid betreffende het sturen onder invloed van alcohol, in staat van dronkenschap of in een soortgelijke staat onder meer ten gevolge van het gebruik van drugs of van geneesmiddelen, alsook betreffende de aanwezigheid in het organisme van andere stoffen dan alcohol die de rijvaardigheid beïnvloeden - Sturen onder invloed van alcohol-drugs.
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.