Decreten en besluiten

 • 23 OKTOBER 2018
  Ministerieel besluit tot vaststelling van de regels inzake de rijopleiding, en het rijexamen, de retributies en de beroepscommissie.
 • 28 SEPTEMBER 2018
  Besluit van de Vlaamse Regering houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B.
 • 31 AUGUSTUS 2018
  Ministerieel besluit betreffende de trajecten als vermeld in artikel 7, vierde lid, 1° van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject.
 • 28 JUNI 2018
  Ministerieel besluit tot vaststelling van het aanvullend reglement betreffende de signalisatie van de lage emissiezones in de zin van artikel 2.63 en 71.2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.
 • 22 JUNI 2018
  Ministerieel besluit betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject.
 • 18 MEI 2018
  Decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.
 • 29 MAART 2018
  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen.
 • 9 MAART 2018
  Decreet houdende het terugkommoment in het kader van de rijopleiding categorie B.
 • 2 MAART 2018
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen.
 • 25 JANUARI 2018
  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het instellen van een lage-emissiezone.
 • 19 JANUARI 2018
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject.
 • 2 OKTOBER 2017
  Ministerieel besluit met betrekking tot de vergunning voor en de evaluatie van langere en zwaardere voertuigen (LZV’s of ecocombi’s) in het kader van proefprojecten.
 • 6 JULI 2017
  Besluit van de Waalse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in België of in het buitenland ingeschreven zijn.
 • 20 OKTOBER 2016
  Besluit van de Waalse Regering betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen (LZV’s of ecocombi’s) in het kader van proefprojecten.
 • 26 MEI 2016
  Decreet betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen (LZV’s of ecocombi’s) in het kader van proefprojecten.
 • 26 FEBRUARI 2016
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones.
 • 27 NOVEMBER 2015
  Decreet betreffende lage-emissiezones.
 • 3 APRIL 2014
  Ordonnantie betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 • 20 DECEMBER 2013
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.
 • 20 DECEMBER 2013
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een proefproject. (Opgeheven en vervangen door het Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfra-structuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject.)
 • 20 DECEMBER 2013
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer.
 • 3 MEI 2013
  Decreet betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.
 • 18 MAART 2011
  Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de schalen van de administratieve boete inzake eurovignet.
 • 9 JULI 2010
  Decreet houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven.
 • 23 JANUARI 2009
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
 • 16 MEI 2008
  Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 • 19 DECEMBER 2007
  Decreet betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen.
 • 18 JULI 2003
  Besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
 • 19 JULI 2002
  Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer.
 • 20 APRIL 2001
  Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.
 • 20 SEPTEMBER 1947
  Reglement tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.
 • 20 SEPTEMBER 1947
  Regentsbesluit houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.