Decreten en besluiten

 • 29 MAART 2018
  Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen.
 • 2 MAART 2018
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen.
 • 19 JANUARI 2018
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject.
 • 2 OKTOBER 2017
  Ministerieel besluit met betrekking tot de vergunning voor en de evaluatie van langere en zwaardere voertuigen (LZV’s of ecocombi’s) in het kader van proefprojecten.
 • 6 JULI 2017
  Besluit van de Waalse Regering betreffende de technische controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen die in België of in het buitenland ingeschreven zijn.
 • 20 OKTOBER 2016
  Besluit van de Waalse Regering betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen (LZV’s of ecocombi’s) in het kader van proefprojecten.
 • 26 MEI 2016
  Decreet betreffende de slepen van langere en zwaardere voertuigen (LZV’s of ecocombi’s) in het kader van proefprojecten.
 • 26 FEBRUARI 2016
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende lage-emissiezones.
 • 27 NOVEMBER 2015
  Decreet betreffende lage-emissiezones.
 • 3 APRIL 2014
  Ordonnantie betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 • 20 DECEMBER 2013
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.
 • 20 DECEMBER 2013
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een proefproject.
 • 20 DECEMBER 2013
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer.
 • 3 MEI 2013
  Decreet betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.
 • 18 MAART 2011
  Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de schalen van de administratieve boete inzake eurovignet.
 • 9 JULI 2010
  Decreet houdende de invordering van parkeerheffingen door parkeerbedrijven.
 • 23 JANUARI 2009
  Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de aanvullende reglementen en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens.
 • 16 MEI 2008
  Decreet betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens.
 • 19 DECEMBER 2007
  Decreet betreffende het goedkeuringstoezicht van het Waalse Gewest op de aanvullende reglementen op de openbare wegen en op het verkeer van de gemeenschappelijke vervoermiddelen.
 • 30 APRIL 2004
  Decreet betreffende het niet-dringend liggend ziekenvervoer.
 • 18 JULI 2003
  Besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
 • 21 MAART 2003
  Besluit van de Vlaamse regering tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding. (opgeheven)
 • 19 JULI 2002
  Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer.
 • 20 APRIL 2001
  Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.
 • 20 SEPTEMBER 1947
  Reglement tot vaststelling van de algemene voorwaarden betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijk vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.
 • 20 SEPTEMBER 1947
  Regentsbesluit houdende algemeen reglement betreffende het geregeld vervoer, het geregeld tijdelijke vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer en het ongeregeld vervoer.