18 JULI 2003

Besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder. [B.S. 19.09.2003]

TITEL I. DEFINITIES (art. 1)
TITEL II. TAXIDIENSTEN
Hoofdstuk I. Vergunningen
- Afdeling I. De vergunning (art. 2)
- Afdeling II. Aantal vergunde taxivoertuigen in een gemeente (art. 3-4)
- Afdeling III. Reserve- en vervangingsvoertuigen (art. 5-8)
- Afdeling IV. Stopzetting (art. 9)
- Afdeling V. Schorsing, intrekking en beroep (art. 10-11)
Hoofdstuk II. Exploitatie
- Afdeling I. Bepalingen betreffende het voertuig (art. 12-18)
- Afdeling II. Gegevens betreffende de dienst en de ritten (art. 19-31)
- Afdeling III. Taxilicht (art. 32)
- Afdeling IV. Affichering in de taxi (art. 33-34)
- Afdeling V. Klanten en taxibestuurders (art. 35-41)
Hoofdstuk III. Stationeren (art. 42-47)
Hoofdstuk IV. Statistieken (art. 47bis)
TITEL III. DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER
Hoofdstuk I. Vergunningen
- Afdeling I. De vergunning (art. 48-49bis)
- Afdeling II. Vervangingsvoertuigen (art. 50-51)
- Afdeling III. Stopzetting (art. 52)
- Afdeling IV. Schorsing, intrekking en beroep (art. 53-54)
Hoofdstuk II. Exploitatie
- Afdeling I. Bepalingen betreffende het voertuig (art. 55)
- Afdeling II. Herkenningstekens en kaarten voor een verhuurvoertuig met bestuurder (art. 56-59)
- Afdeling III. Vervangingsvoertuig (art. 60)
- Afdeling IV. Schriftelijke overeenkomsten (art. 61-62)
Hoofdstuk III. Statistieken (art. 63)
TITEL IV. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN (art. 64-65)
TITEL V. VOERTUIGEN DIE INGEZET WORDEN IN OPDRACHT VAN DE VVM ALS GEREGELD VERVOER OF BIJZONDERE VORMEN VAN GEREGELD VERVOER (art. 66-75)
TITEL VI. SLOTBEPALINGEN
Hoofdstuk I. Wijzigingsbepalingen (art. 76)
Hoofdstuk II. Opheffingsbepalingen (art. 77)
Hoofdstuk III. Overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen (art. 78-86)
BIJLAGEN
Bijlage I. Aanvraag van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst
Bijlage II. Model vergunning voor de exploitatie van een taxidienst
Bijlage III. Model geplastificeerde taxikaart
Bijlage IV. Aanvraag voor het toepassen van commerciële kortingen
Bijlage V. Model geplastificeerde reservekaart
Bijlage VI. Aanvraag van een machtiging voor de vervanging van een voertuig
Bijlage VII. Model geplastificeerde vervangingskaart voor taxi's
Bijlage VIII. Aanvraag van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Bijlage IX. Model vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Bijlage X. Model geplastificeerde kaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder
Bijlage XI. Model geplastificeerd herkenningsteken voor een verhuurvoertuig met bestuurder
Bijlage XII. Model geplastificeerde vervangingskaart voor een verhuurvoertuig met bestuurder
Bijlage XIII. Model geplastificeerd vervangingsteken voor een verhuurvoertuig met bestuurder
Bijlage XIV. Model overeenkomst voor diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.