18 JULI 2003. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de taxidiensten en de diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder.
(B.S. 19.09.2003)

TITEL II. TAXIDIENSTEN

Hoofdstuk II. Exploitatie

Afdeling IV. Affichering in de taxi

Artikel 33

Met uitzondering van een motortaxi worden een kopie van het keuringsbewijs en een kopie van de groene verzekeringskaart van het voertuig duidelijk leesbaar voor de gebruikers in het taxivoertuig aangebracht.

Artikel 34

Een collectieve taxi is duidelijk als dusdanig herkenbaar voor het publiek door middel van een bord met daarop minstens de vermelding " collectieve taxi ". Dat bord wordt vooraan in het voertuig geplaatst.

De gemeente stelt de reglementering vast voor de herkenbaarheid van de motortaxi.