19 JULI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer.
(B.S. 26.07.2000)

Hoofdstuk VI. Ongeregeld vervoer

Artikel 32

De VVM kan, mits ze beschikt over een machtiging voor ongeregeld vervoer overeenkomstig artikel 15 van de besluitwet van 30 december 1946 betreffende het bezoldigd vervoer van personen over de weg met autobussen en met autocar, ongeregeld vervoer organiseren overeenkomstig de in artikel 33 tot en met 36 vermelde voorwaarden.

Artikel 33

Het in artikel 32 vermelde ongeregeld vervoer kan enkel worden georganiseerd voor evenementenvervoer. Hieronder wordt verstaan : het vervoer dat door de VVM wordt georganiseerd van en naar een publieke gebeurtenis met een sterk mobiliteitsgenererend effect.

Artikel 34

Als de VVM kennis heeft van een bepaalde vervoervraag naar het in artikel 33 bedoelde evenementenvervoer, maakt ze dit minstens bekend op haar website via het internet. De VVM wacht gedurende veertien dagen de reactie af van de autocarondernemers. De VVM mag dit evenementenvervoer enkel geheel of gedeeltelijk organiseren als blijkt dat de autocarondernemers geen of geen passend aanbod kunnen garanderen.

De VVM moet, binnen een termijn van zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit, een ontwerp van procedure ter goedkeuring aan de Minister voorleggen, waarin de praktische werkwijze voor de uitvoering van dit hoofdstuk wordt vastgelegd. Indien de VVM in gebreke blijft, stelt de Minister de procedure vast.

Artikel 35

Het in artikel 33 bedoelde evenementenvervoer moet minstens de exploitatiekosten dekken.

Artikel 36

Tussen de VVM en de organisator van het evenement moet een contract worden gesloten waarin de reisweg met de bijbehorende afstand en de prijs is bepaald. Het ritorder van de VVM moet in het voertuig aanwezig zijn.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.