19 JULI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer.
(B.S. 26.07.2000)

Hoofdstuk X. Overgangs- en inwerkingtredingsbepalingen

Artikel 42

De machtigingen die werden afgeleverd op basis van artikel 13 van de besluitwet van 30 december 1946 blijven nog geldig tot de einddatum van die machtigingen.

Artikel 43

De overeenkomsten, genoemd in artikel 8 en 17 van dit besluit, die reeds zijn afgesloten, blijven maximaal vijf jaar geldig vanaf de inwerkingtreding van dit besluit, voorzover de inhoud van deze overeenkomsten rechtsgeldig is overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.

Artikel 44

Artikel 2, 1°, 2°, 3°, 7° en 8°, artikel 3, artikel 15 tot en met 24, artikel 63 tot en met 67, en artikel 70, 1° tot en met 13°, 15° en 24° van het decreet treden in werking.

Artikel 45

De Vlaamse minister, bevoegd voor de mobiliteit, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.