19 JULI 2002. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende het geregeld vervoer, de bijzondere vormen van geregeld vervoer, het vervoer voor eigen rekening en het ongeregeld vervoer.
(B.S. 26.07.2000)

Bijlage IV. Beschrijving van het model van legitimatiekaart van de Vlaamse wegeninspecteurs en de wegeninspecteurs-controleurs

Artikel 1

De legitimatiekaart is een gele kaart. De kaart heeft de vorm van een rechthoek met een lengte van 100 mm en een breedte van 70 mm. De kaart is geplastificeerd en heeft afgeronde hoeken.

Artikel 2

§1. De legitimatiekaart bevat op de voorzijde de volgende gegevens :

het opschrift « Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap », met daaronder de titel, « legitimatiekaart » en daaronder « Wegeninspecteur » of « Wegeninspecteur-controleur »;

in het linkergedeelte, onder het opschrift en de titels, genoemd in 1°, een pasfoto in kleur van de titularis van de legitimatiekaart met een minimumgrootte van 25 mm op 25 mm;

in het rechtergedeelte, onder het opschrift en de titels, genoemd in 1°, de volgende tekst :

« ...(naam + voornaam)

...(functie en afdeling) bij de (administratie)

is belast met het toezicht op de exploitatie van het geregeld vervoer. »

links onderaan, onder de foto, het volgnummer van de kaart;

links onderaan, onder het volgnummer van de kaart, de volgende cursief gedrukte tekst : « (handtekening titularis) », met een ruimte waarin de handtekening van de titularis moet worden geplaatst. De droogstempel van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap wordt aangebracht op de foto van de titularis.

§2. De legitimatiekaart bevat op de achterzijde de volgende gegevens :

bovenaan : « Toezichthouder op de regelgeving met betrekking tot de exploitatie van het geregeld vervoer en in het bijzonder op artikel 15 tot en met 24 van het decreet van 20 april 2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg en tot oprichting van de Mobiliteitsraad van Vlaanderen (Belgisch Staatsblad 21 augustus 2001) »;

daaronder : « Artikel 64, § 2, van bovenvermelde regelgeving verleent de betrokken ambtenaar o.m. het recht om in het kader van zijn opdracht de personen te ondervragen en de bijstand van de lokale en federale politie te vorderen. »;

onderaan : « De Vlaamse minister, bevoegd voor de mobiliteit, (naam + handtekening) Brussel (datum van ondertekening) ».

§3. Model van de voorzijde

§4. Model van de achterzijde

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.