20 DECEMBER 2013 (3)

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport. [B.S. 04.02.2014]

Artikel 1 tot 15
Bijlage 1
Bijlage 2
Bijlage 3