20 DECEMBER 2013. — Besluit van de Vlaamse Regering betreffende handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport.
[B.S. 04.02.2014]

Bijlage 3. - Beschrijving van het model van de boekjes die gebruikt worden bij de onmiddellijke inning en consignatie, als vermeld in artikel 6

De formulieren worden gebundeld in een boekje en hebben het formaat A4.

Bijlage3a

Bijlage3b

Bijlage3c