21 MAART 2003

Besluit van de Vlaamse regering tot bestrijding van de schade aan het wegdek door gewichtsoverschrijding. [B.S. 08.05.2003]

Opgeheven vanaf 1 maart 2014 door artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013, betreffende handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport [B.S. 04.02.2014].