20 APRIL 2001. - Decreet betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.
[B.S. 21.08.2001]

HOOFDSTUK IX. Slotbepalingen

Afdeling 3. Overgangsbepalingen

Onderafdeling A. Basismobiliteit.

Artikel 71

(Opgeheven)

Artikel 72

(Opgeheven)

Onderafdeling B. Taxidiensten.

Artikel 73

(Opgeheven)

Artikel 74

(Opgeheven)

Artikel 75

(Opgeheven)

Artikel 76

(Opgeheven)

Artikel 77

(Opgeheven)

Onderafdeling D. Euro.

Artikel 78

De in de eerste kolom van onderstaande tabel vermelde artikelen of onderdelen ervan, hebben betrekking op dit decreet. Met betrekking tot de bedragen die in euro worden vermeld in de tweede kolom van deze tabel, gelden vanaf de datum van inwerkingtreding van de betrokken bepaling tot en met 31 december 2001 de bedragen die in Belgische frank worden vermeld in de derde kolom.

  EUR BEF
Artikel 36, § 2, eerste lid 250 10000
Artikel 36, § 2, tweede lid 450 18000
Artikel 36, § 3 500 20000
Artikel 36, § 4 75 3000
Artikel 49, § 2 250 10000
Artikel 49, § 3 500 20000
Artikel 63, § 1 500 tot 10000 500 tot 10000
Artikel 63, §2 26 tot 10000 26 tot 10000
Artikel 66, § 2 250 10000
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.