Ministerieel besluit van 17 mai 2019

tot goedkeuring van aantakkingstrajecten als vermeld in artikel 7, vierde lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2018 betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject en tot wijziging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 22 juni 2018 betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject

B.S. 03.06.2019

Artikel 1. De minister keurt de volgende aantakkingstrajecten goed:

1° gemeente Arendonk:

a) complex Retie (A21 -26) – N118 – Hoge Mauw 190;

b) Hoge Mauw 190 – N118 – complex Retie (A21 -26);

2° gemeente Beveren:

a) Steenlandlaan – Sint-Jansweg 9;

b) Sint–Jansweg – Steenlandlaan;

3° gemeente Brugge:

a) N31 – N371 – Kolvestraat – Pathoekeweg – Gotevlietstraat 86;

b) Gotevlietstraat 86 – Pathoekeweg – Kolvestraat – N371 – N31;

4° gemeente Deinze:

a) complex Deinze (A14 – 7) – N35 – Karrewegstraat – E3-Laan 62;

b) E3-Laan 62 – Karrewegstraat – N35 – complex Deinze (A14 – 7);

5° gemeente Gent:

a) complex Schansakker (R4-2) – Eksaarderijweg;

b) Eksaarderijweg – complex Schansakker (R4-2);

6° gemeente Herentals:

a) complex Herentals – Industriezone (A13 - 21) – Toekomstlaan – Diamantstraat – Atealaan 45;

b) Atealaan 45 – Diamantstraat – Toekomstlaan – complex Herentals-Industriezone (A13 - 21);

7° gemeente Houthalen – Helchteren:

a) complex Park Midden-Limburg (A2-30) – N726 – Donderslagweg – Zwaluwstraat 21;

b) Zwaluwstraat 21 – Donderslagweg – N726 – complex Park Midden-Limburg (A2-30);

8° gemeente Jabbeke:

a) komende van Brugge: complex Jabbeke/De Haan (A10 – 6) – Elfhoekstraat – Rotonde met N377 – Elfhoekstraat – Industriezone 1/komende van Oostende – De Panne: complex Jabbeke/De Haan (A10 – 6) – N377 – Rotonde – Elfhoekstraat – Industriezone 1;

b) naar Brugge: Industriezone 1 – Elfhoekstraat – Rotonde – N377 – complex Jabbeke/De Haan (A10 – 6)/naar Oostende – De Panne: Industriezone 1 – Elfhoekstraat – Rotonde met de N377 – Elfhoekstraat – complex Jabbeke/De Haan;

9° gemeente Lommel:

a) complex Geel-West (A13-23) – N19 – R14 – N71 – Gerard Mercatorstraat – Balendijk 300;

b) Balendijk 300 – Gerard Mercatorstraat – N71 – R14 – N19 - complex Geel-West (A13-23);

10° gemeente Machelen:

a) complex Vilvoorde – Luchthavenlaan (A1 -12) – N211 – Bataviastraat – Koningin Astridlaan – bedrijvenzone Machelen Cargo (volledig) en Watertorenlaan (volledig);

b) bedrijvenzone Machelen Cargo (volledig) en Watertorenlaan (volledig) – Koningin Astridlaan – Bataviastraat – N211 – complex Vilvoorde – Luchthavenlaan (A1 -12);

11° gemeente Oudenaarde:

a) complex Deinze (A14 - 7) – N35 – N60 – Westerring 13;

b) Westerring 13 – Pruimelstraat – N60 – N35 – complex Deinze (A14 - 7);

12° gemeente Oudenaarde:

a) complex Deinze (A14 - 7) – N35 – N60 – Pruimelstraat – Industriepark Bruwaan 23;

b) Industriepark Bruwaan 23 – Pruimelstraat – N60 – N35 – complex Deinze (A14 - 7);

13° gemeente Puurs:

a) complex St.-Niklaas-Centrum (A14 – 15) – N16 – Brabantstraat – Rijksweg 7a;

b) Rijksweg 7a – Brabantstraat – N16 - complex St.-Niklaas-Centrum (A14 – 15);

14° gemeente Roeselare:

a) complex Roeselare-Rumbeke (A17-6)- N36 - R32 – Meensesteenweg – Verbrandhofstraat 51;

b) Verbrandhofstraat 51 - R32 - N36 - complex Roeselare – Rumbeke (A17-6);

15° gemeente Roeselare:

a) complex Roeselare-Izegem (A17-7) – N382c – Rumbeeksegravier – Schaapbruggestraat 37;

b) Schaapbruggestraat 37 – Rumbeeksegravier – N382c – complex Roeselare-Izegem (A17-7);

16° gemeente Temse:

a) complex St.-Niklaas-Centrum (A14 – 15) – N16 – Hoogkamerstraat (tot en met 2de kruispunt met Kapelanielaan) – Kapelanielaan (volledig);

b) Hoogkamerstraat (vanaf 2de kruispunt met Kapelanielaan tot N16) – Kapelanielaan (volledig) – N16 - complex St.-Niklaas-Centrum (A14 – 15);

17° gemeente Waregem:

a) complex Deerlijk (A14 - 4) – N36 – N43 – Waregemstraat 112;

b) Waregemstraat 112 – N43 – N36 – complex Deerlijk (A14 - 4);

18° gemeente Zaventem:

a) complex Sterrebeek (A10 - 21) – N227 – N2 (goedereningang Ikea tussen huisnummers 532 en 536 van de Leuvensesteenweg, Zaventem);

b) N2 (goedereningang Ikea tussen huisnummers 532 en 536 van de Leuvensesteenweg, Zaventem) – N227 - complex Sterrebeek (A10 – 21);

19° gemeente Zellik:

a) complex Zellik (R0 – 10) – N9 – Z.4 Broekooi 295;

b) Z.4 Broekooi 295 – N9 – complex Zellik (R0 - 10).

Art. 2. In de bijlage bij het ministerieel besluit van 22 juni 2018 betreffende het basisnetwerk, de voertuigen, de aantakkingstrajecten en de vergunningen voor LZV in het kader van het tweede proefproject wordt aan punt 5° een punt f) toegevoegd, dat luidt als volgt:

“f) complex Turnhout-Centrum (A21-24) – N19 – N19g – R14 – N19 – complex Geel-West (A13 – 23);”.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.