Ministerieel besluit van 21 december 2018 ter uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs

B.S. 01.02.2019

Artikel 1. Een centrum zoals bedoeld in artikel 45, lid 1, van het koninklijk besluit van 1998 maart betreffende het rijbewijs, is het Waals Agentschap voor Verkeersveiligheid (Franse afkorting AWSR), ondernemingsnummer 0539.960.891, Departement Rijgeschiktheid, avenue Comte de Smet de Nayer 14, te 5000 Namen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.