21 OKTOBER 2009

Verordening (EG) nr. 1073/2009 van het europees parlement en de raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de internationale markt voor touringcar- en autobusdiensten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006. [P.B. 14.11.2009]

INTRO
HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Toepassingsgebied
Artikel 2. Definities
Artikel 3. Vrij verrichten van diensten
HOOFDSTUK II. COMMUNAUTAIRE VERGUNNING EN MARKTTOEGANG
Artikel 4. Communautaire vergunning
Artikel 5. Toegang tot de markt
HOOFDSTUK III. AAN EEN VERGUNNING ONDERWORPEN GEREGELD VERVOER
Artikel 6. Aard van de vergunning
Artikel 7. Indiening van de vergunningaanvragen
Artikel 8. Vergunningsprocedure
Artikel 9. Verlenging en wijziging van de vergunning
Artikel 10. Verval van een vergunning
Artikel 11. Verplichtingen van de vervoerders
HOOFDSTUK IV. ONGEREGELD VERVOER EN ANDER VERVOER WAARVOOR GEEN VERGUNNING IS VEREIST
Artikel 12. Controledocumenten
Artikel 13. Plaatselijke excursies
HOOFDSTUK V. CABOTAGE
Artikel 14. Algemeen beginsel
Artikel 15. Toegestaan cabotagevervoer
Artikel 16. Regels die van toepassing zijn op cabotagevervoer
Artikel 17. Controledocumenten voor cabotagevervoer
HOOFDSTUK VI. CONTROLE EN SANCTIES
Artikel 18. Controle en sancties
Artikel 19. Controle op de weg en in de ondernemingen
Artikel 20. Wederzijdse bijstand
Artikel 21. Intrekking van communautaire licenties en vergunningen
Artikel 22. Sancties van de lidstaat van vestiging
Artikel 23. Sancties van de lidstaat van ontvangst
Artikel 24. Opneming in het nationale elektronische register
HOOFDSTUK VII. UITVOERING
Artikel 25. Overeenkomsten tussen lidstaten
Artikel 26. Comitéprocedure
Artikel 27. Sancties
Artikel 28. Rapportage
Artikel 29. Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006
HOOFDSTUK VIII. SLOTBEPALINGEN
Artikel 30. Intrekkingen
Artikel 31. Inwerkingtreding en toepassing
BIJLAGEN
Bijlage I. Beveiligingskenmerken van de communautaire vergunning
Bijlage II. Model van de communautaire vergunning
Bijlage III. Concordantietabel
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.