2 JUNI 2010. - Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.
[BS 14.06.2010]

Hoofdstuk 7/1. Specifieke voorschriften voor landbouwvoertuigen

Afdeling 1. Toepassingsgebied

Artikel 34/1

In dit hoofdstuk worden landbouwvoertuigen bedoeld die ook uitzonderlijke voertuigen zijn zoals bedoeld in artikel 3, en die voldoen aan de volgende voorwaarden :

a) de lengte is kleiner dan of gelijk aan 27,00 meter;

b) de breedte is kleiner dan of gelijk aan 4,25 meter;

c) de hoogte en de massa's voldoen aan de Wegcode en aan het Technisch Reglement;

d) zich verplaatsen binnen een straal van maximum 25 kilometer rond de exploitatiezetel of het erf.