2 JUNI 2010. - Koninklijk besluit betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen.
[BS 14.06.2010]

Hoofdstuk 7/1. Specifieke voorschriften voor landbouwvoertuigen

Afdeling 2. Voorschriften met betrekking tot de lading

Artikel 34/2

De lading van een getrokken landbouwvoertuig bestaat uitsluitend uit een landbouwmachine of uit landbouwmaterieel.