Koninklijk besluit van 4 mei 2007 betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E

B.S. 10.05.2007

Dit reglement is beschikbaar als download voor gebruik offline.
*** TITEL I. ALGEMEENHEDEN (art. 1-2) ***
*** TITEL II. DE VAKBEKWAAMHEID ***
Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied (art. 3-5)
Hoofdstuk 2. Het bewijs van vakbekwaamheid
- Afdeling 1. Algemene bepalingen (art. 6-7)
- Afdeling 2. Afgifte van het bewijs van vakbekwaamheid (art. 8)
- Afdeling 3. Geldigheid van het bewijs van vakbekwaamheid (art. 9-11)
- Afdeling 4. Verlenging van de geldigheidsduur van het bewijs van vakbekwaamheid (art. 12-13/1)
Hoofdstuk 3. Het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid (opgeheven)
- Afdeling 1: Algemene bepalingen (opgeheven)
- Afdeling 2: Afgifte van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid (opgeheven)
- Afdeling 3: Geldigheid van het voorlopig rijbewijs vakbekwaamheid (opgeheven)
*** TITEL III. EXAMENS ***
Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen (art. 21)
Hoofdstuk 2. Examencentra (art. 22-25)
Hoofdstuk 3. Examens
- Afdeling 1. Algemene bepalingen (art. 26-27)
- Afdeling 2. Examen rijbewijs (art. 28)
- Afdeling 3. Examen basiskwalificatie (art. 29-35)
- Afdeling 4. Gecombineerd examen (art. 36-42)
- Afdeling 5. Aanvullend examen basiskwalificatie (art. 43)
Hoofdstuk 4. Beroep in geval van niet slagen voor het praktisch examen (art. 44)
*** TITEL IV. DE NASCHOLING ***
Hoofdstuk 1. Algemene bepaling (art. 45)
Hoofdstuk 2. Opleidingscentra (art. 46-48)
*** TITEL V. ALTERNERENDE BEROEPSOPLEIDING (OPGEHEVEN) ***
Hoofdstuk 1. Centra voor alternerende beroepsopleiding (art. 49-51)
Hoofdstuk 2. Alternerende beroepsopleiding wegvervoer (art. 52)
*** TITEL VI. ALGEMENE BEPALINGEN ***
Hoofdstuk 1. Inspectie en controle (art. 53-54)
Hoofdstuk 2. Retributies (art. 55-55/1)
*** TITEL VII. SLOTBEPALINGEN ***
Hoofdstuk 1. Wijzigings- en opheffingsbepalingen (art. 56-72)
Hoofdstuk 2. Overgangsbepalingen (art. 73-76)
Hoofdstuk 3. Inwerkingtreding (art. 77)
Hoofdstuk 4. Uitvoering (art. 78)
Bijlage 1. Lijst van de onderwerpen met betrekking tot de basiskwalificatie en de nascholing
Bijlage 2.
Bijlage 3. Bepalingen betreffende het model van de kwalificatiekaart bestuurder
Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.