4 MEI 2007. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs, de vakbekwaamheid en de nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.
[BS 10.05.2007]

Bijlage 3. Bepalingen betreffende het model van de kwalificatiekaart bestuurder

1. De fysieke kenmerken van de kwalificatiekaart zijn in overeenstemming met de ISO-normen 7810 en 7816-1.

De methodes voor toetsing van de fysieke kenmerken van de kwalificatiekaart aan de internationale normen zijn in overeenstemming met ISO-norm 10373.

2. De kaart heeft twee zijden:

Bladzijde 1 bevat:

 1. de vermelding “carte de qualification de conducteur — kwalificatiekaart bestuurder — Fahrerqualifizierungsnachweis”, in hoofdletters;
 2. het onderscheidingsteken “B”, negatief afgedrukt in een door twaalf gele sterren omringde blauwe rechthoek;
 3. de gegevens die specifiek zijn voor de afgegeven kaart, met de volgende nummers:
  1. de naam van de houder;
  2. de voornaam van de houder;
  3. geboortedatum en -plaats van de houder;
  4. a) de datum van afgifte van de kaart;
   b) de datum waarop de kaart afloopt;
   c) de naam van de bevoegde instantie die de kaart afgeeft: FOD Mobiliteit en Vervoer;
  5. a) nummer van het rijbewijs;
   b) serienummer van de kaart;
  6. de foto van de houder;
  7. de handtekening van de houder;
  8. de categorieën voertuigen waarvoor de bestuurder aan de verplichtingen in verband met basiskwalificatie en nascholing voldoet;
 4. de vermelding “modèle des Communautés européennes - Model van de Europese Gemeenschappen - Modell der Europäischen Gemeinschaften” en de vermelding “kwalificatiekaart bestuurder” in de overige talen van de Gemeenschap, gedrukt in blauwe letters en op zodanige wijze dat deze de achtergrond van de kaart vormen:
  Talen1
  Talen2
 5. de referentiekleuren:
  • blauw: Reflex blauw Pantone;
  • geel: Pantone geel.

Bladzijde 2 bevat:

 1. 9. de categorieën voertuigen waarvoor de bestuurder aan de verplichtingen in verband met basiskwalificatie en nascholing voldoet;
  10. de Uniecode 95 gevolgd door de vervaldatum van het bewijs van vakbekwaamheid;
 2. een toelichting bij de genummerde rubrieken 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b en 10 op de bladzijden 1 en 2 van de kaart.

Kaart

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.