8 JANUARI 1996. - Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
[BS 02-02-1996]

Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen

Artikel 1

Het "repertorium" ingesteld door artikel 6 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, wordt aangevuld met een bijkomend repertorium genaamd "repertorium van de commerciële kentekenplaten" voor motorvoertuigen en aanhangwagens.

Artikel 2

De commerciële kentekenplaten worden in twee categorieën opgesplitst: de "proefrittenplaten" en de "handelaarsplaten". Elke categorie omvat drie soorten platen: auto, moto, aanhangwagen.

De registratie van een "proefrittenplaat" of van een "handelaarsplaat" in het repertorium op naam van een welbepaalde aanvrager wordt gedefinieerd als een inschrijving "proefritten" in het eerste geval en als een inschrijving "handelaar" in het tweede geval.

Artikel 3

Bij afwijking van artikel 2 §1 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen worden de motorvoertuigen en de aanhangwagens tot het verkeer op de openbare weg in België onder dekking van een "handelaarsplaat of van een proefrittenplaat" toegelaten voor zover de voorwaarden bepaald in onderhavig besluit zijn nageleefd en genoemde "handelaarsplaat" of "proefrittenplaat" geregistreerd is in het repertorium bedoeld in artikel 1, op verzoek van hetzij de persoon die er gebruik van maakt in het kader van een beroep bedoeld in artikel 5, punt 5.1. of 5.2., of in artikel 11, hetzij een instelling die er gebruik van maakt in het kader van een activiteit bedoeld in artikel 5, punt 5.3., 5.4. of 5.5.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.