8 JANUARI 1996. - Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
[BS 02-02-1996]

Hoofdstuk III. Algemene bepalingen met betrekking tot het terugsturen en het vernieuwen van de commerciële kentekenplaten

Afdeling 1. Terugsturen van de commerciële kentekenplaten

Artikel 18

De houder van een "proefrittenplaat" of van een "handelaarplaat" moet deze naar de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer terugsturen binnen vijftien dagen nadat hij heeft opgehouden het beroep of de activiteit uit te oefenen op grond waarvan hij de plaat heeft verkregen, zelfs als de geldigheidsduur van de betrokken inschrijving "proefritten" of "handelaar" nog loopt. De plaat wordt bij ter post aangetekende zending teruggezonden.

Artikel 19

De houder van een "proefrittenplaat" of van een "handelaarplaat" moet deze naar de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer terugsturen zodra hij niet meer verzekerd is overeenkomstig de wettelijke bepalingen betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, zelfs als de geldigheidsduur van de betrokken inschrijving "proefritten" of "handelaar" nog loopt. De plaat wordt bij ter post aangetekende zending teruggezonden.

Artikel 20

De houder die niet meer voldoet aan al de voorwaarden op grond waarvan hij een inschrijving "proefritten" of "handelaar" verkregen heeft of die niet wenst de in artikel 9 of in artikel 16 voorgeschreven formaliteiten te vervullen, moet de betrokken "proefrittenplaat" of "handelaarplaat" naar de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer terugsturen uiterlijk op 15 januari van het kalenderjaar dat volgt op het jaar waarin de geldigheid van de inschrijving "proefritten" of "handelaar" is vervallen. De plaat wordt bij ter post aangetekende zending teruggezonden.

Artikel 21

Een "proefrittenplaat" of een "handelaarplaat" die in beslag is genomen wegens onrechtmatige inschrijving of onrechtmatig gebruik van een inschrijving  wordt onmiddellijk aan de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer teruggegeven.

Artikel 22

Al wie in het bezit komt van een nummerplaat of van een inschrijvingsbewijs "proefritten" of "handelaar" waarvan hij de houder niet is, moet deze onmiddellijk aan de dichtstbijzijnde politie- of rijkswachtoverheid bezorgen voor de teruggave ervan aan de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.