8 JANUARI 1996. - Koninklijk besluit tot regeling van de inschrijving van de commerciële platen voor motorvoertuigen en aanhangwagens.
[BS 02-02-1996]

Hoofdstuk IV. Allerhande bepalingen

Afdeling 3. Andere bepalingen

Artikel 31

De inschrijvingsbewijzen "proefritten" of "handelaar" moeten worden vertoond op elke vordering van een ambtenaar of beambte bevoegd om toezicht uit te oefenen op de naleving van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en de ter uitvoering daarvan genomen reglementen.

Artikel 32

Elk feit dat een wijziging van de vermeldingen betreffende de houder van een inschrijvingsbewijs "proefritten" of "handelaar" vereist, moet binnen vijftien dagen ter kennis van de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer worden gebracht door middel van het formulier bedoeld in artikel 4, punt 4.1., en ingevuld overeenkomstig de bepalingen van artikel 4.

De houder voegt bij dit formulier het inschrijvingsbewijs dat in zijn bezit is en stuurt het geheel met een ter post aangetekend schrijven naar de Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer.

De Directie Inschrijvingen Voertuigen bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer geeft daarop een nieuw  inschrijvingsbewijs "proefritten" of "handelaar" af.

Indien de wijziging echter een adresverandering betreft, moet de houder van het inschrijvingsbewijs "proefritten" of "handelaar" er binnen dezelfde termijn de nodige wijzigingen op laten aanbrengen door de Burgemeester van zijn gemeente of diens gemachtigde.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.