8 JULI 2013. — Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen.
[B.S. 22.08.2013]

Bijlage – de gegevens die het voorwerp uitmaken van de gegevensuitwisselingen als bedoeld in artikel 4, 8°

Deel 1

Deel 2Deel 3