9 OKTOBER 1998. - Koninklijk besluit tot bepaling van de vereisten voor de aanleg van verhoogde inrichtingen op de openbare weg bestemd om de maximumsnelheid te beperken tot 30 km per uur en van de technische voorschriften waaraan die moeten voldoen.
[B.S. 28.10.1998] 

Bijlage 1. Technische voorschriften met betrekking tot de verkeersdrempels

1. ALGEMENE BESCHRIJVING

Een verkeersdrempel is een plaatselijke verhoging op de openbare weg, in de vorm van een sinuslijn, bedoeld om de bestuurders fysiek te dwingen de snelheid van hun voertuig te minderen.

Zijn lengteprofiel is bedoeld om een ongemak te veroorzaken, stijgend in functie van een toenemende snelheid bij het overrijden.

De toename van de verticale versnelling moet maximaal zijn voor een snelheid dichtbij 30 km per uur.

2. VORM EN AFMETINGEN

2.1. De verkeersdrempel heeft een lengte L= 4,80 m en een hoogte T= 12,0 cm. Zijn lengteprofiel zal conform tabel 1 en figuur 1 van deze bijlage zijn.

2.2. De lengte (L) van de verkeersdrempels die aangebracht werden voor de inwerkingtreding van dit besluit mag variëren tussen 4,00 m en 4,80 m.

Het lengteprofiel wordt berekend als volgt :

waarin X en Y de orthogonale coördinaten zijn, L de lengte en T de maximale hoogte van de verkeersdrempel is. X en L worden uitgedrukt in meter, Y en T in cm.

De maximale hoogte T van een verkeersdrempel van 4,00 m is 10,0 cm en varieert pro rata tot 12,0 cm bij een lengte van 4,80 m.

2.3. De volgende toleranties worden toegestaan bij de realisatie van verkeersdrempels :

  • op de lengte (L) : + 5 %. 
  • op de hoogte (Y) : + 2 cm voor een individueel meetpunt;
                                  + 1 cm voor het gemiddelde van het lengteprofiel.
  • op de beginrand (A) : 0,5 cm maximum.

De hoogte wordt aangepast aan de werkelijke lengte van de verkeersdrempel.

3. REALISATIE

3.1. De witte strepen, opgenomen in figuur 1, en aangebracht op donkere achtergrond op het meest schuine gedeelte van elke helling, hebben de volgende afmetingen :

  • de witte langsstrepen hebben een breedte van ongeveer 0,10 m;
  • de lange strepen hebben een lengte van ongeveer 1,00 m;
  • de korte strepen hebben een lengte van ongeveer 0,40 m;
  • de tussenafstand tussen twee strepen bedraagt ongeveer 0,20 m;
  • de witte dwarsstreep heeft een breedte van ongeveer 0,20 m.

Wanneer om technische redenen de bovenvermelde afmetingen niet kunnen worden toegepast, moet de verhouding tussen de gebruikte afmetingen constant blijven.

3.2. De wegbedekking van de verkeersdrempel moet vlak zijn.

VERKEERSDREMPEL MET LENGTE VAN 4,80 M EN HOOGTE VAN 12 CM

Tabel 1

X(m) 0 0,30 0,60 0,90 1,20 1,50 1,80 2,10 2,40 2,70 3,00 3,30 3,60 3,90 4,20 4,50 4,80
Y(cm) 0 0,5 1,8 3,7 6,0 8,3 10,2 11,5 12,0 11,5 12,0 8,3 6,0 3,7 1,8 0,5 0

Figuur 1

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.