10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B. [B.S. 14.07.2006]

Bijlage 6. (Opgeheven)