10 JULI 2006. - Koninklijk besluit betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B. [B.S. 14.07.2006]

Bijlage 7. Leerstof voor de vorming van begeleiders als vermeld in artikel 9/2, tweede lid (enkel Vlaams Gewest)

De leerinhoud bevat minstens de volgende onderwerpen:

1. Introductie en kennismaking

2. Het logboek (Rijbewijzer)

2.1. Het logboek als instrument door het opleidingstraject

2.2. Installatie en gebruik van de app

2.3. Voorstelling van de papieren versie

3. Het leerproces

3.1. Een link naar de leerdoelen die ontwikkeld zijn voor de rijopleiding en de opdeling van de leerdoelen in vier modules

3.2. Vaardigheden, zoals risicoperceptie, respect voor andere weggebruikers, ritplanning …

4. De rol van de begeleider

4.1. De rol van de begeleider als coach: vragen stellen, actief luisteren, feedback geven (positief én negatief, concreet) om zelfreflectie van de kandidaat mogelijk te maken zodat hij een verantwoordelijkheidsgevoel en zelfbewustzijn creëert.

4.2. Werk zo veel mogelijk vanuit praktische voorbeelden.

4.3. De belangrijkste inzichten om de taak als begeleider te vervullen, komen aan bod:

4.3.1. Bespreek vooraf wat je gaat doen.

4.3.2. Sla geen stappen over.

4.3.3. Hou tussentijdse besprekingen.

4.3.4. Besteed voldoende aandacht aan aangepaste locaties, oefeningen en vragen.

4.3.5. Laat de leerling zo veel mogelijk ondervinden, ervaren en beslissen.

4.3.6. Maak de ritten niet te lang.

4.3.7. Maak een onderscheid tussen oefenritten en sociale ritten.

Hou een evaluatie op het einde van iedere rit en bespreek wat je de volgende rit gaat doen.

5. Basiskennis en vaardigheid

5.1. Veelvoorkomende beginnersfouten

5.2. Basisbeginselen van verkeersveilig anticiperend rijgedrag: het belang van afstand houden, kijkgedrag, remgedrag …

6. De baan op! Praktische tips en wettelijk kader

6.1. Wettelijke voorwaarden bij het leren rijden (wanneer, waar, met wie, voertuig)

6.2. Waar kunnen de begeleider en de kandidaat meer informatie vinden (website GOCA …)?

7. Opfrissing van de wegcode

7.1. Bespreking van de vragen die de begeleider had bij het afleggen van de test over de wegcode

7.2. Verwijzing naar het systeem van blended learning dat in het kader van de nieuwe rijopleiding opgestart wordt, waarbij de begeleider en de leerling de theorie aan de hand van vragen kunnen inoefenen

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.