10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]

Bijlagen en tabellen

Bijlage 8. Classificatie van de categorieën vermeld in de eerste paragraaf van artikel 1 van dit besluit

Categorie Naam van de categorie Gemeenschappelijke indelingscriteria
L1e-L7e Alle voertuigen van categorie L (1) lengte ≤ 4 000 mm of ≤ 3 000 mm voor een L6e-B-voertuig of ≤ 3 700 mm voor een L7e-C-voertuig, en
(2) breedte ≤ 2 000 mm of ≤ 1 000 mm voor een L1e-voertuig of ≤ 1 500 mm voor een L6e-B- of een L7e-C-voertuig, en
(3) hoogte ≤ 2 500 mm, en
 
Categorie Naam van de categorie Gemeenschappelijke indelingscriteria
L1e Licht gemotoriseerd voertuig op twee wielen (4) twee wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3, en
(5) cilinderinhoud ≤ 50 cm3 als een interne verbrandingsmotor met positieve ontsteking deel uitmaakt van de aandrijvingsconfiguratie van het voertuig, en
(6) door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig ≤ 45 km/h, en
(7) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1) ≤ 4 000 W, en
(8) maximummassa = technisch toelaatbare massa volgens opgave van de fabrikant, en
Subcategorieën Naam van de subcategorie Aanvullende indelingscriteria voor subcategorie
L1e-A Gemotoriseerd rijwiel (9) fietsen met trappers, uitgerust met een hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning, en
(10) aandrijfkracht van de hulpaandrijving wordt onderbroken bij voertuigsnelheid ≤ 25 km/h, en
(11) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1) ≤ 1 000 W, en
(12) een drie- of vierwielig gemotoriseerd rijwiel dat voldoet aan de aanvullende specifieke indelingscriteria (9) tot (11) worden beschouwd als technisch gelijkwaardig met een tweewielig L1e-A-voertuig en dienovereenkomstig ingedeeld.
L1e-B Bromfiets op twee wielen (9) elk ander voertuig van categorie L1e dat niet ingedeeld kan worden volgens de criteria (9) tot (12) van een L1e-A-voertuig
Categorie Naam van de categorie Gemeenschappelijke indelingscriteria
L2e Bromfiets op 3 wielen (4) drie wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3, en
(5) cilinderinhoud ≤ 50 cm3 als een inwendige PI-verbrandingsmotor of cilinderinhoud ≤ 500 cm3 als een CI-verbrandingsmotor deel uitmaakt van de aandrijvingsconfiguratie van het voertuig, en
(6) door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig ≤ 45 km/h, en
(7) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1) ≤ 4 000 W, en
(8) massa in rijklare toestand ≤ 270 kg, en
(9) uitgerust met maximaal twee zitplaatsen, met inbegrip van de bestuurderszitplaats, en
Subcategorieën Naam van de subcategorie Aanvullende indelingscriteria voor subcategorie
L2e -P Bromfiets op drie wielen bestemd voor passagiersvervoer (10) L2e-voertuig met uitzondering van deze die voldoen aan de specifieke indelingscriteria van een L2e-U-voertuig
L2e -U Bromfiets op drie wielen bestemd voor vrachtvervoer (10) speciaal ontworpen voor goederenvervoer met een open of gesloten, nagenoeg vlak en horizontaal laadvlak dat aan de volgende criteria voldoet:
(a) lengtelaadvlak x breedtelaadvlak ≥ 0,3 x lengtevoertuig x breedtevoertuig, of
(b) een laadvlak met een oppervlak zoals hierboven omschreven, voor de installatie van machines en/of uitrustingsstukken, en
(c) ontworpen met een laadvlak dat door een stijve afscheiding duidelijk gescheiden is van het voor de inzittenden bestemde gedeelte, en
(d) het laadvlak biedt minimaal plaats aan een volume dat wordt vertegenwoordigd door een kubus met ribben van 600 mm
 
Categorie Naam van de categorie Gemeenschappelijke indelingscriteria
L3e (2) Motorfiets op twee wielen (4) twee wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3, en
(5) maximummassa = technisch toelaatbare massa volgens opgave van de fabrikant, en
(6) voertuig op twee wielen dat niet kan worden ingedeeld als categorie L1e.
Subcategorieën Naam van de subcategorie Aanvullende indelingscriteria voor subcategorie
L3e-A1 Motorfiets met laag vermogen (7) cilinderinhoud ≤ 125 cm3, en
(8) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1) ≤ 11 kW, en
(9) vermogen (1) /gewichtsverhouding ≤ 0,1 kW/kg
L3e-A2 Motorfiets met middelhoog vermogen (7) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1) ≤ 35 kW, en
(8) vermogen (1) /gewichtsverhouding ≤ 0,2 kW/kg, en
(9) niet afgeleid van een voertuig dat is uitgerust met een motor met meer dan het dubbele vermogen (1), en
(10) L3e-A1-voertuig dat niet kan worden ingedeeld aan de hand van aanvullende indelingscriteria 7, 8 en 9 van een L3e-A1-voertuig
L3e-A3 Motorfiets met hoog vermogen (7) elk ander L3e-voertuig dat niet ingedeeld kan worden volgens de indelingscriteria van subcategorie L3e-A1 of L3e-A2.
Sub-subcategorieën Naam van de sub-subcategorie Indelingscriteria voor sub-subcategorie in aanvulling op indelingscriteria voor subcategorie L3e-A1-, L3e-A2- of L3e-A3-voertuigen
L3e-AxE (x = 1, 2 of 3) Enduro-motorfiets (a) zithoogte ≥ 900 mm, en
(b) vrije hoogte boven het wegdek ≥ 310 mm, en
(c) totale overbrengingsverhouding in de hoogste versnelling (primaire overbrengingsverhouding * secundaire overbrengingsverhouding in de hoogste versnelling * eindoverbrengingsverhouding) ≥ 6,0, en
(d) massa in rijklare toestand plus massa van de aandrijfbatterij in geval van elektrische of hybride elektrische aandrijving < 140 kg, en
(e) geen passagierszitplaats
L3e-AxT (x = 1, 2 of 3) Trialbike (a) zithoogte ≤ 700 mm, en
(b) vrije hoogte boven het wegdek ≥ 280 mm, en
(c) inhoud brandstoftank ≤ 4 liter, en
(d) totale overbrengingsverhouding in de hoogste versnelling (primaire overbrengingsverhouding * secundaire overbrengingsverhouding in de hoogste versnelling * eindoverbrengingsverhouding d) ≥ 7,5, en
(e) massa in rijklare toestand ≤ 100 kg, en
(f) geen passagierszitplaats.
Categorie Naam van de categorie Gemeenschappelijke indelingscriteria
L4e Motorfiets op twee wielen met zijspan (4) basismotorvoertuig dat voldoet aan de indelingscriteria voor categorie en subcategorie voor een L3e-voertuig, en
(5) basismotorvoertuig is uitgerust met één zijspan, en
(6) met maximaal vier zitplaatsen inclusief de bestuurder op de motorfiets met zijspan, en
(7) maximaal twee passagierszitplaatsen in het zijspan, en
(8) maximummassa = technisch toelaatbare massa volgens opgave van de fabrikant.
     
Categorie Naam van de categorie Gemeenschappelijke indelingscriteria
L5e Gemotoriseerde driewieler (4) drie wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3, en
(5) massa in rijklare toestand ≤ 1 000 kg, en
(6) voertuig op drie wielen dat niet kan worden ingedeeld als een L2e-voertuig, en
Subcategorieën Naam van de subcategorie Aanvullende indelingscriteria voor subcategorie
L5e-A Driewieler (7) L5-voertuig uitgezonderd deze die aan de specifieke indelingscriteria voor een L5e-B-voertuig voldoen, en
(8) met maximaal vijf zitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats.
L5e-B Bedrijfsdriewieler (7) ontworpen als bedrijfsvoertuig en gekenmerkt door een gesloten bestuurders- en passagiersruimte die maximaal van drie zijden toegankelijk is, en
(8) uitgerust met maximaal twee zitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats, en
(9) speciaal ontworpen voor goederenvervoer met een open of gesloten, nagenoeg vlak en horizontaal laadvlak dat aan de volgende criteria voldoet:
(a) lengtelaadvlak x breedtelaadvlak ≥ 0,3 x lengtevoertuig x breedtevoertuig, of
(b) een laadvlak met een oppervlak zoals hierboven omschreven, ontworpen voor de installatie van machines en/of uitrustingsstukken, en
(c) ontworpen met een laadvlak dat door een stijve afscheiding duidelijk gescheiden is van het voor de inzittenden bestemde gedeelte, en
(d) het laadvlak biedt minimaal plaats aan een volume dat wordt vertegenwoordigd door een kubus met ribben van 600 mm.
 
Categorie Naam van de categorie Gemeenschappelijke indelingscriteria
L6e Lichte vierwieler (4) vier wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3, en
(5) door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig ≤ 45 km/h, en
(6) massa in rijklare toestand ≤ 425 kg, en
(7) cilinderinhoud ≤ 50 cm3 als een PI-motor of cilinderinhoud ≤ 500 cm3 als een CI-motor deel uitmaakt van de aandrijvingsconfiguratie van het voertuig, en
(8) uitgerust met maximaal twee zitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats, en
Subcategorieën Naam van de subcategorie Aanvullende indelingscriteria voor subcategorie
L6e-A Lichte quad voor gebruik op de weg (9) L6e-voertuigen die niet voldoen aan de speciale indelingscriteria voor een L6e-B-voertuig, en
(10) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1) ≤ 4 000 W.
L6e-B Lichte quadri-mobile (9) gesloten bestuurders- en passagiersruimte die maximaal van drie zijden toegankelijk is, en
(10) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1) ≤ 6 000 W, en
Sub-subcategorieën Naam van de sub-subcategorie Indelingscriteria voor sub-subcategorie in aanvulling op indelingscriteria voor de subcategorie voor een L6e-B-voertuig
L6e-BP Lichte quadri-mobile voor personenvervoer (11) L6e-B-voertuigen die voornamelijk voor personenvervoer zijn ontworpen, en
(12) L6e-B-voertuigen met uitzondering van deze die voldoen aan het specifieke indelingscriterium voor L6e-BU-voertuig.
L6e-BU Lichte quadri-mobile voor vrachtvervoer (11) speciaal ontworpen voor goederenvervoer met een open of gesloten, nagenoeg vlak en horizontaal laadvlak dat aan de volgende criteria voldoet:
(a) lengtelaadvlak x breedtelaadvlak ≥ 0,3 x lengtevoertuig x breedtevoertuig, of
(b) een laadvlak met een oppervlak zoals hierboven omschreven, voor de installatie van machines en/of uitrustingsstukken, en
(c) ontworpen met een laadvlak dat door een stijve afscheiding duidelijk gescheiden is van het voor de inzittenden bestemde gedeelte, en
(d) het laadvlak biedt minimaal plaats aan een volume dat wordt vertegenwoordigd door een kubus met ribben van 600 mm
Categorie Naam van de categorie Gemeenschappelijke indelingscriteria
L7e Zware vierwieler (4) vier wielen en aangedreven door een aandrijving als vermeld in artikel 4, lid 3, en
(5) massa in rijklare toestand:
(a) ≤ 450 kg voor personenvervoer;
(b) ≤ 600 kg voor goederenvervoer, alsmede
(6) L7e-voertuig dat niet kan worden ingedeeld als een L6e-voertuig, en
Subcategorieën Naam van de subcategorie Aanvullende indelingscriteria voor subcategorie
L7e-A Zware quad voor gebruik op de weg (7) L7e-voertuigen die niet voldoen aan de specifieke indelingscriteria voor een L7e-B-voertuig of een L7e-C-voertuig, en
(8) voertuig dat alleen voor personenvervoer ontworpen is, en
(9) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1) ≤ 15 kW, en
Sub-subcategorieën Naam van de sub-subcategorie Aanvullende indelingscriteria voor sub-subcategorie
L7e-A1 Zware A1-quad voor gebruik op de weg (10) maximaal twee zadelzitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats, en (11) stuurstang..
L7e-A2 Zware A2-quad voor gebruik op de weg (10) L7e-A-voertuigen die niet voldoen aan de specifieke indelingscriteria voor een L7e-A1-voertuig, en
(11) maximaal twee niet-zadelzitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats
Subcategorieën Naam van de subcategorie Aanvullende indelingscriteria voor subcategorie
L7e-B Zware terreinquad (7) L7e-voertuigen die niet voldoen aan de specifieke indelingscriteria voor een L7e-C-voertuig, en
(8) vrije hoogte boven het wegdek ≥ 180 mm, en
Sub-subcategorieën Naam van de sub-subcategorie Aanvullende indelingscriteria voor sub-subcategorie
L7e-B1 Terreinquad (9) maximaal twee zadelzitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats, en
(10) uitgerust met een fietsstuur, en
(11) door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig ≤ 90 km/h, en
(12) verhouding wielbasis tot vrije hoogte boven het wegdek ≤ 6.
L7e-B2 Side-by-side buggy (9) L7e-B-voertuigen met uitzondering van L7e-B1-voertuigen, en
(10) maximaal drie niet-zadelzitplaatsen waarvan er twee naast elkaar zijn geplaatst, inclusief de bestuurderszitplaats, en
(11) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1) ≤ 15 kW, en
(12) verhouding wielbasis tot vrije hoogte boven het wegdek ≤ 8.
Subcategorieën Naam van de subcategorie Aanvullende indelingscriteria voor subcategorie
L7e-C Zware quadri-mobile (7) L7e-voertuigen die niet voldoen aan de specifieke indelingscriteria voor L7e-B-voertuigen, en
(8) nominaal continu maximumvermogen of nettomaximumvermogen (1) ≤ 15 kW, en
(9) door de constructie bepaalde maximumsnelheid van het voertuig ≤ 90 km/h, en
(10) gesloten bestuurders- en passagiersruimte die maximaal van drie zijden toegankelijk is, en
Sub-subcategorieën Naam van de sub-subcategorie Aanvullende indelingscriteria voor sub-subcategorie
L7e-CP Zware quadri-mobile voor personenvervoer (11) L7e-C-voertuigen die niet voldoen aan de specifieke indelingscriteria voor een L7e-CU-voertuig, en
(12) maximaal vier niet-zadelzitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats.
L7e-CU Zware quadri-mobile voor vrachtvervoer (11) speciaal ontworpen voor goederenvervoer met een open of gesloten, nagenoeg vlak en horizontaal laadvlak dat aan de volgende criteria voldoet:
(a) lengtelaadvlak x breedtelaadvlak ≥ 0,3 x lengtevoertuig x breedtevoertuig, of
(b) een laadvlak met een oppervlak zoals hierboven omschreven, ontworpen voor de installatie van machines en/of uitrustingsstukken, en
(c) ontworpen met een laadvlak dat door een stijve afscheiding duidelijk gescheiden is van het voor de inzittenden bestemde gedeelte, en
(d) het laadvlak biedt minimaal plaats aan een volume dat wordt vertegenwoordigd door een kubus met ribben van 600 mm, en
(12) maximaal twee niet-zadelzitplaatsen, inclusief de bestuurderszitplaats.

(1) De vermogensgrenzen in bijlage I zijn gebaseerd op nominaal continu maximumvermogen voor elektrisch aangedreven voertuigen en op nettomaximumvermogen voor voertuigen met een verbrandingsmotor. Het gewicht van een voertuig wordt geacht gelijk te zijn aan zijn massa in rijklare toestand.

(2) De onderindeling van een L3e-voertuig al naar gelang het een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van ten hoogste 130 km/h of meer dan 130 km/h heeft, geschiedt onafhankelijk van de onderindeling ervan in de aandrijvingsprestatieklassen L3e-A1 (hoewel deze waarschijnlijk geen 130 km/h zal halen), L3e-A2 of L3e-A3.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.