10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]

Hoofdstuk II. Goedkeuring

Artikel 7. Goedkeuringskosten

De goedkeuringskosten en de aangifte van elk bijhorend document zijn eveneens ten laste van de aanvrager.

I. Nieuw PVG

  • bromfiets met 2 wielen               € 125,-
  • bromfiets met 3 of 4 wielen        € 25,-
  • motorfiets met 2 wielen              € 375,-
  • motorfiets met 3 of 4 wielen       € 500,-

II. bijlage aan PVG

  • bromfiets met 2 wielen                  € 25,-
  • bromfiets met 3 of 4 wielen           € 37,5
  • motorfiets met 2 wielen                 € 50,-
  • motorfiets met 3 of 4 wielen          € 75,-

III. Kosten voor testen uitgevoerd door een instelling belast met de controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen.  €250 (BTW inbegrepen).