10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]

Hoofdstuk III. Technische eisen

Artikel 8. Algemene constructievoorschriften

Het voertuig moet wat materialen, constructie en afwerking betreft, voldoen aan eisen welke uit technisch oogpunt aan goed en degelijk werk zijn te stellen.