10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]

Hoofdstuk III. Technische eisen

Artikel 16. Aantal plaatsen

§1. Eisen toepasselijk op de bromfietsen en de motorfietsen op twee wielen met of zonder zijspanwagen.

1. De bromfiets en de motorfiets mogen ten hoogste van twee zitplaatsen voorzien zijn.

2. Een zitting ingericht voor twee personen moet uitgerust zijn met een handgreep en moet een lengte hebben van meer dan 50 cm.

§2. Eisen toepasselijk op de voertuigen op meer dan twee wielen.

1. De plaatsruimte voor de bestuurder moet ten minste 45 cm breed zijn, waarvan ten minste 20 cm aan een zijde t.o.v. het hart van het stuur moet gelegen zijn.

2. De plaatsruimte voor elk naast de bestuurder gezeten persoon moet tenminste 40 cm breed zijn. Deze ruimte wordt gemeten vanaf de begrenzing van de plaatsruimte van de bestuurder of de ongunstigste stand van de versnellingshefboom, of handremheflboom, met dien verstande dat de ongunstigste waarde maatgevend is.

3. De hierboven genoemde plaatsruimten worden gemeten op de zitting tegen de rugleuning.

§2bis. Het is verboden personen te vervoeren in de aan bromfietsen en motorfietsen gekoppelde aanhangwagens.

§3. Overgangsbepalingen.

De voorschriften van § 1 van dit artikel zijn enkel van toepassing op de voertuigen die vanaf 1 januari 1975 tot het verkeer toegelaten worden.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.