10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]

Hoofdstuk III. Technische eisen

Artikel 29. Geluidshoorn

1. De bromfietsen op twee wielen moeten uitgerust zijn hetzij met een bel hetzij met een geluidshoorn die een ononderbroken geluid met vaste toonhoogte kan voortbrengen.

2. De motorfietsen en de voertuigen op meer dan twee wielen moeten uitgerust zijn met een geluidshoorn die een ononderbroken geluid met vaste toonhoogte kan voortbrengen.

3. De eisen waaraan de geluidshoorns moeten voldoen worden door Ons bepaald.

4. De bromfietsen en motorfietsen van de lokale en federale politiediensten en de niet gebanaliseerde bromfietsen en motorfietsen van de Administratie der Douane en Accijnzen aangeduid door de Minister van Financiën mogen van een speciale geluidshoorn voorzien zijn.

Bij wijze van uitzondering kan de Minister bevoegd voor het wegverkeer of zijn gemachtigde de toelating verlenen om andere voertuigen, bestemd voor een openbare dienst, van een speciale geluidshoorn te voorzien.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.