10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]

Hoofdstuk III. Technische eisen

Artikel 26. Scherp uitstekende delen

De voertuigen mogen noch zijn voorzien van uit technisch oogpunt onnodige delen of toebehoren. noch van puntige of snijdende ornamenten die, een scherpe hoek of een gevaarlijk uitsteeksel vormen of die, in geval van botsing, het gevaar voor lichamelijk letsel aanzienlijk zouden kunnen vergroten.

De voertuigen met meer dan twee wielen moeten van een schokdemper voorzien zijn die stevig verbonden is met de langsliggers of wat daarvoor dient en zo dicht mogelijk bij de achterzijde van het voertuig geplaatst is. De uiteinden van de schokdemper mogen niet naar de achterkant verbogen worden.

Op de plaats waar de schokdemper geplaatst wordt. mag zijn breedte noch groter zijn dan de breedte van het voertuig. noch meer dan 10 cm langs elke zijde kleiner dan diezelfde breedte.

Deze website wenst cookies te gebruiken om uw surfervaring te verbeteren. Door op “Ok” te klikken, aanvaardt u het gebruik van deze cookies voor deze doeleinden.