10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]

Hoofdstuk III. Technische eisen

Artikel 38. Treden in werking

De artikelen 11 tot 15, 29, 30, 33, 34 en 38 van dit besluit treden in werking op 1 mei 1976.

De bepalingen van de artikelen 1 tot 10, 16 tot 28, 31, 32, 35 tot 37 en 39 van dit besluit treden echter onmiddellijk in werking.

Vanaf 1 mei 2010 zijn de bepalingen van de artikelen 9.3. en 22.1 verplicht na te leven bij iedere typegoedkeuring, verkoop, inschrijving of inverkeerstelling van elk nieuw motorvoertuigtype op twee of drie wielen.