10 OKTOBER 1974. - Koninklijk besluit houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de bromfietsen, de motorfietsen en hun aanhangwagens moeten voldoen.
[BS 15.11.1974]

Bijlagen en tabellen

Bijlage 5. Certificaat betreffende de meting van het geluidsniveau van het motorrijwiel

(overeenkomstig richtlijn 70/1015/E.E.G. van de Raad van 23 november 1978 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lidstaten betreffende het toegestane geluidsniveau en de uitlaatinrichtingen van motorrijwielen)