Koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen

B.S. 01.06.2004

TITEL I. DE RIJSCHOLEN
Hoofdstuk I. Definities (art. 1)
Hoofdstuk II. Toepassingsgebied (art. 2-4)
Hoofdstuk III. Procedure tot verkrijgen en tot intrekken van de erkenning van rijschool, de exploitatievergunning van een vestigingseenheid en de goedkeuring van oefenterrein (art. 5-10)
Hoofdstuk IV. Voorwaarden voor de erkenning van de rijschool, de exploitatievergunning van een vestigingseenheid en de goedkeuring van oefenterrein
- Afdeling I. Voorwaarden betreffende de personen (art. 11-14)
- Afdeling II. Voorwaarden betreffende de lokalen (art. 15)
- Afdeling III. Oefenterreinen (art. 16)
- Afdeling IV. Lesvoertuigen (art. 17-19)
- Afdeling V. Onderricht (art. 20-22ter)
Hoofdstuk V. Administratieve verplichtingen (art. 23)
TITEL II. BREVETTEN VAN BEROEPSBEKWAAMHEID
Hoofdstuk I. Algemeenheden (art. 24-25)
Hoofdstuk II. Examens (art. 26-32)
Hoofdstuk III. Stage (art. 33)
Hoofdstuk IV. Examencommissie (art. 34-38)
Hoofdstuk V. Opleiding als instructeur, belast met de vorming van begeleiders rijbewijs B (art. 38bis-38septies) (enkel Vlaams Gewest)
TITEL III. CONTROLE EN SANCTIES
Hoofdstuk I. Controle (art. 39-40)
Hoofdstuk II. Sancties (art. 41-44)
TITEL IV. INTREKKINGS-, OVERGANGS- EN INWERKINGTREDINGSBEPALINGEN (art. 45-50)
BIJLAGEN
Bijlage I. Uitrusting voor de manoeuvres op het oefenterrein
Bijlage II
Bijlage III (opgeheven)
Bijlage IV. Criteria en de procedure van selectie van de leden van de examencommissie